Logo

Duyệt theo Năm xuất bản

Chuyển đến một điểm trong chỉ mục:
Hiển thị kết quả 1 đến 20 của 11461  Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
20Vấn đề dân chủ trong nghiên cứu khoa học qua các tác phẩm kinh điển Mác- xítNgô, Đình Xây
20Các giải pháp phát huy vai trò của văn hóa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn vùng đồng bằng Bắc bộLê, Quý Đức
20Công nghệ thông tin 2005-
20Những xu hướng lớn của thế giới đương đại-
20Cục diện kinh tế thế giới trong hai thập niên đầu thế kỷ XXILê, Văn Sang
20Các giải pháp phát huy vai trò của văn hóa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn vùng đồng bằng Bắc bộLê, Quý Đức
20Tác động của báo chí đối với việc xây dựng lối sống tích cực của thanh niên sinh viên hiện nayTạ, Ngọc Tấn
20Tìm hiểu hiện tượng mê tín dị đoan của tầng lớp thanh niên, sinh viên ở một số trường đại học tại Hà Nội Thực trạng, nguyên nhân và kiến nghịBùi, Thị Minh
20Thông tin khoa học với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng hiện nayHoàng, Ngọc Kim
20Vấn đề dân chủ trong nghiên cứu khoa học qua các tác phẩm kinh điển Mác- xítNgô, Đình Xây
20Xây dựng khung kế hoạch tổng thể hàng năm của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và vận dụng vào xây dựng kế hoạch năm 2006Nguyễn, Viết Thảo
20Áp dụng pháp luật trong điều tra các vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ của cơ quan điều tra hình sự quân đội nhân dân Việt NamNguyễn, Mai Bộ Hướng dẫn; Nguyễn, Quốc Sự
1988Vai trò của những điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan trong việc xây dựng con người mới trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt NamNguyễn, Ngọc Long Hướng dẫn; Nguyễn, Thế Kiệt
1988Vấn đề xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng đối với cán bộ, đảng viên là người dân tộc thiểu số trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước taTrần, Hữu Tiến Hướng dẫn; Bùi Ỉnh
1990Mối quan hệ giữa truyền thống và đổi mới trong công cuộc xây dựng nền văn hóa mới ở Cộng hòa dân chủ nhân dân LàoTrần, Văn Bính Hướng dẫn; Bua Phon Bun Nha Nit
1991Sự chuyển biến của giai cấp nông dân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt NamĐặng, Quang Uẩn Hướng dẫn; Nguyễn, Đức Hướng
1991Tính đặc thù của quá trình cách mạng CapuchiaNguyễn, Đức Bình Hướng dẫn; Hun Sen
1991Về xây dựng và bảo vệ chính quyền Nhân dân trong những năm 1975 - 1990Lê, Ngọc Hướng dẫn; Nguyễn, Trọng Phúc
1991Giai cấp công nhân Việt Nam - vai trò và xu hướng biến động về cơ cấu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hộiĐỗ, Nguyên Phương Hướng dẫn; Bùi, Đình Bôn
1992Bệnh quan liêu trong hệ thống chính trị và hướng khắc phục để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam hiện nayPhạm, Ngọc Quang Hướng dẫn; Trần, Quang Minh