Item Infomation


Title: Giai cấp công nhân Việt Nam - vai trò và xu hướng biến động về cơ cấu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Authors: Đỗ, Nguyên Phương Hướng dẫn
Bùi, Đình Bôn
Issue Date: 1991
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Luận án phó tiến sĩ khoa học triết học.Chuyên ngành: Chủ nghĩa cộng sản khoa học. Mã số: 50103
Description: 164 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/817
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ HVTT
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA00000039_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.