Item Infomation


Title: Áp dụng pháp luật trong điều tra các vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ của cơ quan điều tra hình sự quân đội nhân dân Việt Nam
Authors: Nguyễn, Mai Bộ Hướng dẫn
Nguyễn, Quốc Sự
Issue Date:  20
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật. Mã số 60 38 01. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Description: 85 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12551
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ HVTT
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LV00004555_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 328,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.