Item Infomation


Title: Mối quan hệ giữa truyền thống và đổi mới trong công cuộc xây dựng nền văn hóa mới ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Authors: Trần, Văn Bính Hướng dẫn
Bua Phon Bun Nha Nit
Issue Date: 1990
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Chuyên ngành: Mỹ học Mác - Lênin . Mã số: 5.01.05 , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Description: 131 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/706
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ HVTT
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA00000035_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 913,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.