Item Infomation


Title: Cục diện kinh tế thế giới trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI
Authors: Lê, Văn Sang
Issue Date:  20
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Chương trình khoa học xã hội cấp nhà nước 2001-2005. Mã số KX.08
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2408
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00001165_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.