Item Infomation


Title: Những dấu ấn của đồng chí Nguyễn Lương Bằng trong công tác kiểm tra của Đảng
Authors: Lê, Văn Cường
Issue Date: 2024
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận chính trị;Số 555 (5/2024)
Description: Tr. 107-113
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/31943
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:01 Tạp chí Lý luận chính trị
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15 LÊ VĂN CƯỜNG.pdf
      Restricted Access
    • Size : 227,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.