Item Infomation


Title: Một số trào lưu tư tưởng kinh tế và những ảnh hưởng đến lựa chọn mô hình kinh tế của các quốc gia
Authors: Hoa, Hữu Cường
Issue Date: 2023
Publisher: Viện Kinh tế - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và quản lý;Số 53 (01-2023)
Description: Tr. 91-95
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/30510
ISSN: 1859-4565
Appears in Collections:11 Tạp chí Kinh tế và Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12 HOA HỮU CƯỜNG.pdf
      Restricted Access
    • Size : 107,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.