Item Infomation


Title: Kinh nghiệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng đổi mới sáng tạo của Nhật Bản và một số gợi ý đối với Việt Nam
Authors: Đỗ, Thị Đông
Issue Date: 2023
Publisher: Viện Kinh tế - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và quản lý;Số 53 (01-2023)
Description: Tr. 53-66
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/30506
ISSN: 1859-4565
Appears in Collections:11 Tạp chí Kinh tế và Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 08 ĐỖ THỊ ĐÔNG.pdf
      Restricted Access
    • Size : 770,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.