Item Infomation


Title: Quan điểm sai trái, thù địch về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Luận cứ đấu tranh, phản bác
Authors: Cung, Thị Ngọc
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Chính trị khu vực I
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục lý luận;SỐ 351 (1/2023) + 352 (2/2023)
Description: Tr. 72-77
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/28945
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:05 Tạp chí Giáo dục lý luận
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12 Cung Thị Ngọc.pdf
      Restricted Access
    • Size : 174,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.