Item Infomation


Title: Quán triệt xây dựng Đảng về đạo đức theo nghị quyết đại hội Đảng góp phần rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay
Authors: Trương, Như Thủy
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Chính trị khu vực I
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục lý luận;SỐ 351 (1/2023) + 352 (2/2023)
Description: Tr. 60-66
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/28940
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:05 Tạp chí Giáo dục lý luận
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10 Trương Như Thủy.pdf
      Restricted Access
    • Size : 201,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.