Item Infomation


Title: Vận dụng sáng tạo tư tưởng của C.Mác về tính tiên phong của Đảng ở Đảng bộ quân đội hiện nay
Authors: Đào, Duy Hiệp
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Chính trị khu vực I
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục lý luận;SỐ 351 (1/2023) + 352 (2/2023)
Description: Tr. 53-59
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/28938
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:05 Tạp chí Giáo dục lý luận
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 09 Đào Duy Hiệp.pdf
      Restricted Access
    • Size : 201,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.