Item Infomation


Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh tự giác và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Authors: Vũ, Thị Minh Tâm
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Chính trị khu vực I
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục lý luận;SỐ 351 (1/2023) + 352 (2/2023)
Description: Tr. 46-52
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/28937
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:05 Tạp chí Giáo dục lý luận
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 08 Vũ Thị Minh Tâm.pdf
      Restricted Access
    • Size : 188,93 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.