Item Infomation


Title: Tinh thần độc lập, tự chủ của Đảng trong lãnh đạo thực hiện chủ trương "vừa đánh, vừa đàm" tạo nên thắng lợi của Hiệp định Paris
Authors: Lê, Thị Điệp
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Chính trị khu vực I
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục lý luận;SỐ 351 (1/2023) + 352 (2/2023)
Description: Tr. 3-6
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/28911
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:05 Tạp chí Giáo dục lý luận
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 01 Lê Thị Điệp.pdf
      Restricted Access
    • Size : 124,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.