Item Infomation


Title: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị
Authors: Hoàng, Văn Hoan
Lê, Tuấn Anh
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Chính trị khu vực I
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục lý luận;Số 350 (12-2022)
Description: Tr. 56-60
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/28131
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:05 Tạp chí Giáo dục lý luận
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16 VŨ TRƯỜNG GIANG.pdf
      Restricted Access
    • Size : 140,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.