Item Infomation


Title: Tiềm năng du lịch cộng đồng bền vững về văn hóa - lịch sử trên địa bàn huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La hiện nay
Authors: Vũ, Trường Giang
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Chính trị khu vực I
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục lý luận;Số 350 (12-2022)
Description: Tr. 84-88
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/28130
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:05 Tạp chí Giáo dục lý luận
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16 VŨ TRƯỜNG GIANG.pdf
      Restricted Access
    • Size : 140,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.