Item Infomation


Title: Rèn luyện phẩm chất chính trị nhà báo hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Vân
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông;Số 3/2022
Description: Tr. 44-48
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/26706
ISSN: 1859-1485
Appears in Collections:04 Lý luận chính trị & truyền thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 08 NGUYỄN THÙY VÂN ANH.pdf
      Restricted Access
    • Size : 110,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.