Item Infomation


Title: Nghiên cứu các luận cứ khoa học để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Issue Date: 2017
Description: Đề tài nghiên cứu cấp Bộ trọng điểm năm 2017. BCTH.
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25839
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00003581_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 400,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.