Item Infomation


Title: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở ở Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Hà, Văn Luyến
Issue Date: 2018
Description: Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2018. BCTH.
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25835
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00003537_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 321,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.