Item Infomation


Title: Điều chỉnh chiến lược đối ngoại của Trung Quốc từ Đại hội XIX và những kiến nghị chính sách cho Việt Nam
Authors: Trần, Thọ Quang
Issue Date: 2019
Description: Đề tài khoa học cấp bộ năm 2019. Mã số; B 18 - 12. BCTH.
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25833
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00003525_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 451,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.