Item Infomation


Title: Nâng cao năng lực cán bộ quản lý cấp phòng của các huyện miền núi phía Bắc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Authors: Phạm, Hồng Quý
Issue Date: 2017
Description: Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017. Mã số: B.17 - 23. BCTH.
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25832
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00003523_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 776,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.