Item Infomation


Title: Lý thuyết hệ thống xã hội và vận dụng vào đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay
Authors: Hà, Việt Hùng
Issue Date: 2017
Description: Đề tài nghiên cứu cấp bộ năm 2017.Mã số: B.16.12-01 BCTH.
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25829
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00003512_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 418,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.