Item Infomation


Title: Tổng kết thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong 30 năm đổi mới (1986-2016) và đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2017-2030
Authors: Lê, Quốc Lý
Issue Date: 2018
Description: Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2018. BCTH.
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25826
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00003503_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 400,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.