Item Infomation


Title: Tăng cường mối quan hệ giữa Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan cử cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị
Authors: Nguyễn, Văn Lượng
Issue Date: 2018
Description: Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2018. BCTH.
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25825
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00003500_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 245,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.