Item Infomation


Title: Hợp tác nghiên cứu, phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh giữa Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Viện Hồ Chí Minh của trường Đại học Tổng hợp Xanh Pêtécpua - Liên bang Nga
Authors: Nguyễn, Tất Giáp
Issue Date: 2016
Description: Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2016. BCTH.
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25824
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00003485_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 308,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.