Item Infomation


Title: Tuyển tập các bài đọc hiểu đánh giá năng lực tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung từ bạc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sỹ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Authors: Lưu, Hòa Bình
Issue Date: 2016
Description: Đề tài khoa Giám đốc giao nhiệm vụ năm 2016. BCTH.
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25820
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00003457_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 218,26 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.