Item Infomation


Title: Phương pháp nghiên cứu, biên soạn sự kiện lịch sử và đánh giá nhân vật lịch sử trong lịch sử Đảng
Authors: Hồ, Tố Lương
Issue Date: 2011
Description: Đề tài khoa học giám đốc giao nhiệm vụ. Mã số: GNV.03 -11. BCTH.
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25652
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00002002_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 404,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.