Item Infomation


Title: Nâng cao nhận thức về việc tăng cường công tác quản lý đảng viên tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I
Authors: Phạm, Hồng Quý
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Chính trị khu vực I
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 335 + 336 (1/2022 + 2/2022)
Description: Tr. 54-58
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25561
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:05 Tạp chí Giáo dục lý luận
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10- Phạm Hồng Quý.pdf
      Restricted Access
    • Size : 161,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.