Item Infomation


Title: Lào Cai hiện thực hoá lời dạy của Bác Hồ sau 30 năm tái lập tỉnh
Authors: Dương, Đức Huy
Issue Date: 2021
Publisher: Viện Thông tin Khoa học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị;Số 12 (82) - 2021
Description: Tr.97-102
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25517
ISSN: 2354 -1040
Appears in Collections:03 Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15- DƯƠNG ĐỨC HUY.pdf
      Restricted Access
    • Size : 265,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.