Item Infomation


Title: Giải pháp bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên trẻ khối khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học hiện nay
Authors: Hoàng, Văn Nhân
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông;Số 12-2020
Description: Tr. 83-86
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25283
ISSN: 1859-1485
Appears in Collections:04 Lý luận chính trị & truyền thông
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16 HOANG VAN NHAN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 97,92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.