Item Infomation


Title: Một số kỹ năng cơ bản của người dẫn chương trình truyền hình
Authors: Nguyễn, Nga Huyền
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông;Số 12-2020
Description: Tr. 73-77
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25281
ISSN: 1859-1485
Appears in Collections:04 Lý luận chính trị & truyền thông
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14 Nguyen Nga Huyen.pdf
      Restricted Access
    • Size : 113,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.