Item Infomation


Title: Quản lý mua sắm tài sản công trong các trường đại học công lập hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Mến
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông;Số 12-2020
Description: Tr. 64-67
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25279
ISSN: 1859-1485
Appears in Collections:04 Lý luận chính trị & truyền thông
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12 NGUYEN THI HONG MEN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 100,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.