Item Infomation


Title: Sách lậu, sách giả trong hoạt động xuất bản sách tại Việt Nam
Authors: Vũ, Thị Ngọc Thùy
Trần, Thị Thanh Loan
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông;Số 12-2020
Description: Tr. 59-63
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25278
ISSN: 1859-1485
Appears in Collections:04 Lý luận chính trị & truyền thông
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11 Vu Thi Ngoc Thuy- Loan.pdf
      Restricted Access
    • Size : 114,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.