Item Infomation


Title: Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho sinh viên các trường công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Văn Phong
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông;Số 6-2020
Description: Tr. 44-47
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25160
ISSN: 1859-1485
Appears in Collections:04 Lý luận chính trị & truyền thông
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11 Le Van Phong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 96,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.