Item Infomation


Title: Xây dựng các chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội phù hợp với xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội
Authors: Bùi, Phương Đình
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí lý luận chính trị;Số 2-2022
Description: Tr.89-96
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/24891
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:01 Tạp chí Lý luận chính trị
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13- BÙI PHƯƠNG ĐÌNH.pdf
      Restricted Access
    • Size : 192,05 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.