Item Infomation


Title: Rèn luyện bản lĩnh chính trị công an cách mạng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Authors: Đặng, Công Thành
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Chính trị khu vực III
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 6 (163) - 2019
Description: Tr.45-48
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/24412
ISSN: 0868 - 3247
Appears in Collections:07 Tạp chí Sinh hoạt lý luận
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10 ĐẶNG CỐNG THẢNH.pdf
      Restricted Access
    • Size : 182,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.