Item Infomation


Title: 20 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Liên Bang Nga: Thành quả và triển vọng
Authors: Chúc, Bá Tuyên
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Chính trị khu vực III
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 175
Description: Tr.91-95
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/24117
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:07 Tạp chí Sinh hoạt lý luận
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20 CHÚC BÁ TUYÊN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 231,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.