Item Infomation


Title: Chuẩn hóa cán bộ xã, thị trấn thuộc diện ban thường vụ huyện ủy quản lí ở thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay
Authors: Ngô, Huy Tiếp
Issue Date: 2008
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Mã số
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2401
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00001155_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 414,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.