Item Infomation


Title: Rèn luyện tư duy logic với phát triển năng lực tư duy lý luận của cán bộ, công chức hiện nay
Authors: Trương, Quốc Chính
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Chính trị khu vực I
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục lý luận;Số 11 - 2021
Description: Tr. 39-42
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/23983
Appears in Collections:05 Tạp chí Giáo dục lý luận
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 09- TRƯƠNG QUỐC CHÍNH.pdf
      Restricted Access
    • Size : 134,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.