Item Infomation


Title: Xâm phạm bản quyền sản phẩm báo chí - thực trạng vi phạm và nhận diện nguyên nhân
Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Anh
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị & Truyền thông;Số 9-2018
Description: Tr.49-53
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/23461
ISSN: 1859-1485
Appears in Collections:04 Lý luận chính trị & truyền thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11 NGUYEN THỊ QUYNH ANH.pdf
      Restricted Access
    • Size : 179,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.