Item Infomation


Title: Rèn luyện kỹ năng sư phạm cho sinh viên các chuyên ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Những vấn đề cần nhận thức
Authors: Trần, Thị Minh Ngọc
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị & Truyền thông;Số 7-2018
Description: Tr.58-61
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/23389
ISSN: 1859-1485
Appears in Collections:04 Lý luận chính trị & truyền thông
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 08 TranThiMinhNgoc.pdf
      Restricted Access
    • Size : 170,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.