Item Infomation


Title: 75 năm bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
Authors: Lê, Văn Lợi
Issue Date: 2020
Publisher: Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh;Số 4-2020
Description: Tr.3-8
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/22832
ISSN: 2525-2550
Appears in Collections:09 Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1- Le Van Loi.pdf
      Restricted Access
    • Size : 143,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.