Item Infomation


Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảng viên tại Học viện Chính trị Khu vực I
Authors: Phạm, Hồng Quý
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Chính trị khu vực I
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục lý luận;Số 314 (10/2020)
Description: Tr.58-64
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/22604
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:05 Tạp chí Giáo dục lý luận
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11 PhamHongQuy.pdf
      Restricted Access
    • Size : 339,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.