Item Infomation


Title: 60 năm quan hệ Việt Nam - Cuba: Thành tựu, ý nghĩa lịch sử và triển vọng phát triển - Tổng thuật tọa đàm
Authors: Đặng, Kim Oanh
Issue Date: 2020
Publisher: Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 12 - 2020
Description: Tr. 52-55
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/22054
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:02 Tạp chí Lịch sử Đảng
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 09 ĐẶNG KIM OANH.pdf
      Restricted Access
    • Size : 385,48 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.