Item Infomation


Title: Xây dựng ban hành quyết sách chính trị ở Việt Nam hiện nay - Một số nội dung cơ bản
Authors: Lê, Thị Anh Đào
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Chính trị khu vực II
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Chính trị;Số 8 - 2019
Description: Tr.72-75
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/20800
ISSN: 1859 - 0187
Appears in Collections:06 Tạp chí Khoa học chính trị
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14 LÊ THỊ ANH ĐÀO.pdf
      Restricted Access
    • Size : 377,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.