Item Infomation


Title: "Lấy dân làm gốc" nội dung xuyên suốt tác phẩm dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Thị Huyền
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Chính trị khu vực II
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Chính trị;Số 8 - 2019
Description: Tr.62-66
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/20794
ISSN: 1859 - 0187
Appears in Collections:06 Tạp chí Khoa học chính trị
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12 TRẦN THỊ HUYỀN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 310,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.