Item Infomation


Title: 70 năm truyền thống Trường Đảng miền Nam - Học viện Chính trị khu vực II: Thành tựu và định hướng phát triển công tác quản trị cơ sở vật chất - kỹ thuật
Authors: Nguyễn, Tấn Vinh
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Chính trị khu vực II
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Chính trị;Số 8 - 2019
Description: Tr.30-36
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/20776
ISSN: 1859 - 0187
Appears in Collections:06 Tạp chí Khoa học chính trị
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 07 NGUYỄN TẤN VINH.pdf
      Restricted Access
    • Size : 287,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.