Item Infomation


Title: Lấy dân làm gốc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc - nhận thức và giải pháp từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Mạnh Tráng
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Chính trị khu vực II
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Chính trị;Số 10-2020
Description: Tr.71-76
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/20751
ISSN: 1859 - 0187
Appears in Collections:06 Tạp chí Khoa học chính trị
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13 PHẠM MẠNH TRÁNG.pdf
      Restricted Access
    • Size : 304,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.