Item Infomation


Title: Rèn luyện phong cách làm việc khoa học theo tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng bản lĩnh chính trị của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân hiện nay
Authors: Lê, Hồng Vương
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Chính trị khu vực I
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục lý luận;Số 273 (3-2018)
Description: Tr.18-25
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/20452
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:05 Tạp chí Giáo dục lý luận
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 03 LeHongVuong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 340,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.