Item Infomation


Title: Rèn luyện phương pháp tự học đối với học viên trong tổ chức đào tạo cao cấp lý luận chính trị hiện nay
Authors: Nguyễn, Vĩnh Thanh
Vũ, Văn Hậu
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận chính trị;Số 12
Description: 66-71
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/20183
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:01 Tạp chí Lý luận chính trị
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10 Nguyễn Vĩnh Thanh- Vũ Văn Hậu.pdf
      Restricted Access
    • Size : 468,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.