Item Infomation


Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân
Authors: Vũ, Thị Hoài Phương
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Chính trị khu vực I
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục lý luận;Số 271 (1-2018)
Description: Tr.48-56
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/20128
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:05 Tạp chí Giáo dục lý luận
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 08 VuThiHoaiPhuong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 322,34 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.